POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA
 

Informacije iz ’cookie’ foldera koristimo za reklamiranje i statističke podatke, kao i za najbolje moguće korišćenje našeg sajta, u nameri da izađemo u susret  individualnim potrebama naših korisnika.

Možete promeniti ’cookies’ podešavanja u svom pretraživaču.

Ako ne budete menjali ova podešavanja, ’cookies’ će ostati u memoriji vašeg uređaja.

Promena ’cookies’ podešavanja može ograničiti funkcionalnost našeg sajta.


Privatnost transakcija
Sve informacije preko korisnika / zaposlenog u MARALE DOO su poverljive i firma MARALE DOO je preduzela sve mere u cilju korišćenja istih kada je to neophodno, a u okviru ponuđenih usluga.

MARALE DOO ne otkriva podatke svojih korisnika i njihovih transakcija, uz izuzetak pisane autorizacije od strane suda ili nekog od državih organa.

U slučaju da MARALE DOO sarađuje sa trećim licima u cilju podržavanja svog operativnog sistema, firma osigurava poverljivost podataka.
Možete zadržati bilo koji od podataka za sebe, kao i korigovati iste, ukoliko procenite da ste napravili grešku.

U cilju vaše sigurnosti, sve poverljive i lične informacije koje ostavljate na našem sajtu treba da zadržite za sebe i ne otkrivate ih trećim licima.


Sigrnost transakcija

 

MARALE DOO prepoznaje važnost ličnih podataka i sigurnosti transakcija i preduzima sve neophodne mere implementacijom namodernijih i tehnološki naprednih metoda u cilju ostvarenja najveće moguće sigurnosti. Sve relevantne informacije u vezi sa ličnim podacima i transakcijama su sigurne i nepromenljive.

Sigurnost i poverljivost ovih informacija online shop ostvaruje putem sledećih procedura:

Identifikacija korisnika

Kada je u pitanju identifikacija korisnika, Vašu email adresu i lični tajni kod (lozinka) koristite da bi obezbedili pristup Vašim podacima na sajtu, svaki put kada ste ulogovani. Imate mogućnost promene lozike i email-a koliko puta želite.

Jedina osoba koja ima pristup ovim podacima ste Vi kroz gore pomenute lozinke i samo Vi ste odgovorni za apsolutnu privatnost i prikrivanje ovih podataka od strane trećih lica. U slučaju gubitka lozinke, odmah nas obavestite inače online shop Funky Buddha neće biti odgovoran za korišćenje lozinke od strane neautorizovanih osoba.

U cilju veće bezbednosti, predlažemo Vam da češće menjate svoju lozinku I izbegavajte korišćenje sličnih i kodova lakih za otkrivanje (npr. Datum rođenja). Takođe, preporučujemo da ne koristite samo slova i brojeve, već i simbole u kreiranju lozinke.

Plaćanje

Plaćanje putem kreditne kartice ili PayPal naloga je apsolutno bezbedan metod za naše korisnike.

MARALE DOO ni u jednom trenutku neće imati bilo koju informaciju sa Vaše kartice ili naloga. Kada je u pitanju plaćanje porudžbine, sistem Vas automatski prebacuje na web sajt Banke Intese ili web sajt PayPal-a, tako da ni u jednom trenutku nećemo imati kontakt sa Vašim ličnim ili podacima sa vaše kreditne/debitne kartice.

Ove informacije se prenose do sistema Banke Intese ili PayPal-a kroz kriptovanu konekciju i sigurne transakcione sisteme.


Bezbednost Ličnih Podataka


Ukoliko ste na sajtu www.funky-buddha.rs sa namerom da ostvarite kupovinu, da bi ostvarili komunikaciju sa vama bilo da je u pitanju završavanje kupovine ili obaveštavanje o novim proizvodima, moguće je da će vam biti traženi određeni lični podaci (ime, prezime, email adresa itd).

Bilo koji lični podatak ostavljen na našem sajtu ili servisima našeg sajta (www.funky-buddha.rs) tražen je samo u cilju regularne funkcije date usluge i zabranjena je upotreba tih informacija u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Online radnja www.funky-buddha.rs posluje u skladu sa važećim Zakonima i Zakonskim propisima Republike Srbije, i obezbeđuje sigurnost Vaših ličnih podataka sve dok ste registrovani na sajt www.funky-buddha.rs. Kada se završi transakcija, podaci se brišu. Lični podaci koje ostavite na online radnji www.funky-buddha.rs koristi isključivo online radnja ili neko od naših partnera u cilju podrške, promocije i zaključenja transakcije. Ove informacije smo u obavezi da dostavimo Sudu, policiji, i drugim državnim autoritetima ukoliko je to od nas zahtevano, u skladu sa postojećim Zakonskim propisima.


U kontekstu zakona o povjerljivosti telekomunikacijskih usluga, posetilac ima pravo biti informiran i pravo prigovora, u skladu sa članovima 19-22 zakona o Zakon o zaštiti podataka ličnosti u ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). 

Traženi podaci: 


Lični podaci: 

Svaki posetilac može da razgleda sajt www.funky-buddha.rs bez ostavljanja ikakvih ličnih podataka.
Lični podaci biće nam potrebni samo u slučaju da postanete član i kreirate korisnički nalog.
U ovoj fazi, tražićemo samo Vaš email, gde možete dobijati Newsletter, ukoliko ste sa ovim saglasni.
Ukoliko želite da naručite artikal, biće nam potrebni dodatni podaci u cilju završenja transakcije.
Obavezni i neophodni podaci za svaku transakciju su puno ime i prezime, broj telefona, adresa (ulica, broj, grad), i adresa na koju ćemo poslati pošiljku. Dalji opcioni podaci su fixni broj telefona i profesija, ukoliko bude potrebno da razgovaramo sa Vama.

Cookies: 

Websajt www.funky-buddha.rs koristi kodove za identifikaciju u nameri da kreira što bolje korisničko iskustvo. Kodovi za identifikaciju su alfanumerički identifikacioni znaci (session cookies) koji služe isklučivo za vašu identifikaciju, kada posetite sajt, u nameri da se izbegne traženje lozinke koji se odnosi na elemente transakcije. Ukoliko je vaš pretraživač podešen da odbaci identifikacione kodove, nećete biti u mogućnosti da ostvarite uslugu kupovine na našem sajtu. Ukoliko je ovo slučaj, možete lako promeniti podešavanja.